Wegens te weinig aanmeldingen vindt
Goed Leven in de Bollenstreek dit jaar en ook toekomstig niet meer plaats.

Wij bedanken de deelnemers van de afgelopen edities.